1. ابتدا بکینگ پودر ، شکر و نمک را با هم ترکیب می کنیم.
  2. در ظرف دیگر تخم مرغ، شیر و مقداری روغن را مخلوط می کنیم.
  3. محتوای این دو ظرف را با هم ترکیب می کنیم.
  4. مخلوط را داخل قالب می ریزیم.
  5. قالب را به مدت 20 دقیقه در فر قرار می دهیم.